Bir firmanın kârı ve geleceği hakkında fikir sahibi olmak için yapılması gereken finansal tablolarının oluşturulup analiz edilmesidir. Bir firmanın gelir giderini, yıllık kazancını ve kullandığı para kaynağını öğrenmek için Finans tablolarını analiz etmeliyiz.

Finansal tabloları daha anlayabilmek için öncelikle muhasebe nedir bunu bilmeliyiz. Bu tablolar muhasebeciler tarafından hazırlanırlar. Ve yetkili kişiler tarafından yorumlanırlar.

Muhasebe, maddi değeri olan olayları para birimiyle ifade edip sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan daha sonra bu raporları yorumlayan bir mali sanat dalıdır. Bu sebeple muhasebenin yaptığı raporlama işlevi, finansal tablo kavramını karşılamaktadır. İşletmede meydana gelen maddi ve ticari olayları işletmenin sahiplerine, kredi verenler ile paylaşmak muhasebenin en önemli görevidir. İşletmenin para durumu ile yakından ilgilenen meslek erbabı işletmenin, mali yapısını, karını ve kullandığı fonların kaynaklarını bilmelidir. Bu tablolar sayesinde oluşturulan finansal tablolar;

Bilânço ve Gelir Tablosu,

Satışların Maliyeti Tablosu,

Fon Akımı Tablosu ve Nakit Akım Tablosu,

Öz Kaynakların Değişim Tablosu,

Kar Dağıtımı Tablosu

Finansal tablolar; muhasebecilerin kendilerinin oluşturup kaydettiği bilgilerin, belirli dönemlerde iş veren ve ilgililere iletilmesini sağlar.

Finansal tabloların amacı nedir?

Yatırımcılar, kredi verenler için kredi verme konusunda karar vermeleri için faydalı bilgi akışı sağlamak,

Gelecek dönemdeki nakit akımlarını değerlendirmek ve bunun için plan yapmak,

Varlıklar, kaynaklar ve meydana gelen değişikliklerle işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi akışı sağlamaktır.

Finansal tabloların kullanıcılarına sunduğu bilgiler nelerdir?

Ekonomik kararların ve tedbirlerin alınmasını sağlar.

İşletmenin para kazanma potansiyelini fark etmek ve değerlendirmek için gerekli bilgileri sunar.

İşletmenin hedeflerine çabuk ulaşması ve mevcut kaynaklarının en faydalı şekilde kullanılması için kullanılır. İşletmelerde bulunan mevcut yöneticilerin başarısını ölçmek için kullanılır. İşletmenin parasal kaynaklarında artış ve adil kar dağıtımı yapılıp yapılmadığını öğrenmek için kullanılır. Devlete olan vergi tutarının belirlenmesini ve zamanında ödenmesini sağlanır. İşletmenin yetkili kişiler tarafından denetlenmesine yardımcı olan bilgiler içerir. Eğer halka açılırlarsa potansiyel yatırımcılara sunulan bilgileri içerir. İşletme yönetiminin geleceğe dönük kararlar alması hakkında bilgi verecek bilgiler içerir.